Art: Fagus
Proveniens: Petersgaard F 498

Fagus sylvatica, Petersgaard F 498, er udvalgt og kåret til vedproduktion. Bevoksningen Viemose, afd. 124b og 124c er på 4,2 ha og blev anlagt i 1925. Afd. 124b er etableret på udgangsmateriale fra Karpaterne, mens 124c er etableret på baggrund af hollandsk frø. Den hollandske del af den kårede bevoksning udgør omkring 0,2 ha.

Petersgaard F 498 er kendt for god, sund og ret vækst. Den er hurtig i kulturfasen og sikrer dermed en god kulturstart. 

Bøgen er den mest udbredte løvtræart i Danmark. Den er et skyggetræ, og forynges ligeledes bedst i eksisterende skovklima, dvs. med læ, skygge og høj luftfugtighed. Bøgen er klimaksart og dominerer de skove, hvor den optræder. Bøgen er følsom overfor forårsfrost og tørke i vækstsæsonen. Den har en forholdsvist bred jordbundsamplitude, men vokser optimalt på næringsrige, dybgrundede jorde med god vandforsyning. På ikke-optimale lokaliteter kan rødmarvsdannelse og toptørhed være udbredte problemer. Bøgens løv er endvidere svært nedbrydelig og danner mor på fattige jorde.

Bøg har slanke, spidse bladknopper med 4-radede knopskæl. Dens frugter - bog - er brune, skarpt trekantede nødder, som sidder parvist i en forveddet, blødpigget skål, der åbner sig med 4 klapper. 


Tilmeld nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev og modtage faglig relevant information, f.eks. om frøsituationen i Georgien.

Se de seneste nyhedsbreve i biblioteket