kg
Art: Abies
Proveniens: Borjomi

Borjomi er næst efter Ambrolauri den mest kendte georgiske proveniens til produktion af juletræer. Borjomi ligger omtrent midt i Georgien og syd for hovedfærdselsåren mellem Tbilisi og Sortehavet. Distriktet hedder nu Borjomi-Bakuriani, idet de 2 tidligere selvstændige distrikter blev lagt sammen i 2006.

I dag er der udstedt – og solgt – licenser til høst i 2 Borjomi-skovparter, der derfor leverer alt Borjomi-frøet. Den ene er Machartskali Skovpart, der ligger øst for Borjomi by og ca. midt i distriktet. Den anden er Tadzrici Skovpart, der ligger i den syd-vestligste ende af distriktet. Der er 26 km. i luftlinie mellem de 2 skovparter. Levinsen & Abies har licenser i begge skovparter.

I de nyere feltforsøg giver Borjomi-Bakuriani/Tadzrici det bedste udbytte, forstået som antal ON-træer, blandt de deltagende Borjomi provenienser og er kun overgået af Ambrolauri/tlugi proveniensen med 3-4%-point. Den anden deltagende proveniens er Borjomi/nedzvi, der sammen med Borjomi / akhaldaba er blevet naturpark og derfor ikke længere kan høstes. Feltforsøget her viser, at tabet synes til at bære, selvom der er produceret mange gode træer på Nedzvi og Akhaldaba-provenienserne gennem årene.

Borjomi/machartskali  er der første gang foretaget kontrolleret høst på i 2007. De første 3-årige planter er først plantet ud i efteråret 2010 / foråret 2011. Bedømmelsen af denne proveniens må derfor vente. Blot kan det siges, at udspring og vækst i planteskolen ligger på linie med andre borjomi-provenienser og med ambrolauri /tlugi. Indtrykket af bevoksningen under høsten og ved besøg et par år i træk i juni måned er positivt, bedømt på opvæksten i området., - se billeder fra forskellige besøg herunder.

Se kort og læs mere om provenienserne i vore proveniensbeskrivelser: Borjomi/Machartskali og Borjomi/Tadzrici.

Levinsen og Abies bruger et system til indsamling og dokumentation af vore frøpartier, der modsvarer de krav, som de nyeste forsøg og sammenligninger peger på som afgørende. Det tillader os at arbejde i skoven på afdelingsniveau – eller nede på litra-niveau, hvis nogen skulle have brug for det. Dette kvalitetssikringssystem består af 3 hovedelementer:

  1.  Personlig tilstedeværelse gennem hele koglehøsten.
  2.  GPS-baseret overvågning af plukkegruppernes placering indenfor vore licensområder, støttet af meget detaljerede elektroniske skovkort, der kører på PDA’en.
  3. Et registreringssystem for alle sække, der starter med udleveringen af sække til plukkerne og går over mærkningen af sækkene på plukkestedet til sækkenes indlagring i koglelade. Det følger med sækkene frem til renseriet i Tbilisi og omfatter hele klænge- og renseprocessen med registrering af vægten af den indleverede koglemængde for hvert frøparti frem til mængden af færdigt frø i partiet.

Det tætte og meget åbne samarbejde med vor georgiske partner, Jadvari-Abies Ltd., er en vigtig forudsætning for effektiviteten i dette kvalitetssikringssystem.

 Dette samarbejde gælder også ansvaret overfor plukkere og andre medarbejdere, der har individuelle arbejdskontrakter og arbejdsskadeforsikringsdækning,  samt ansvaret overfor de landbyer og lokalsamfund, hvor høstaktiviteterne foregår. Den nyeste udvikling i dette arbejde er certificeringen efter SA 8000 standarden af Jadvari-Abies Ltd., dækkende alle processerne fra koglehøst til afsendelse af færdigrenset frø til Danmark.


Tilmeld nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev og modtage faglig relevant information, f.eks. om frøsituationen i Georgien.

Se de seneste nyhedsbreve i biblioteket