Art: Pseudotsuga
Proveniens: Langesø F 424

Pseudotsuga menziesii, Langesø F 424, er udvalgt og kåret til vedproduktion. Bevoksningen Blæsbjerg, afd. 100e er på 3,8 ha og er afkom af Langesø F 58, som formodentlig er grundlagt på materiale fra Washington, stammende fra området  syd for Olympic-halvøen. 

Langesø F 424 har været med i et afkomsforsøg, hvor det har vist sig overlegent mht. højde og antal aksebrud. Valg af Douglasgranproveniens er imidlertid stærkt lokalitetsafhængigt, især mht. frostrisiko.

Douglas forynger sig godt under danske forhold og har en generelt god tilpasningsevne. Den har dog visse problemer mht. storm og skadevoldere, især i renbestand. Stormfastheden øges med alderen. Langesø F 424 er en Grøn Douglas, som både er mere hurtigvoksende og mindre udsat for svampeangreb end de andre typer af Nordamerikansk Douglas. Douglas har stor jodsbundsamplitude, men skal have mulighed for relativ dyb rodudbredelse. Undgå dog dårligt drænede jorde og cementerede lag. 

Douglasgran har karakteristiske spidse og slanke knopper, skorpebark hos ældre individer og kogler, som falder af som et hele med 3-fligede dækskæl, der rager frem mellem kogleskællene. 


Tilmeld nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev og modtage faglig relevant information, f.eks. om frøsituationen i Georgien.

Se de seneste nyhedsbreve i biblioteket