Art: Pseudotsuga
Proveniens: Lauenburg DE 85301
Høstår: 2019

Douglas forynger sig godt under danske forhold og har en generelt god tilpasningsevne. Den har dog visse problemer mht. storm og skadevoldere, især i renbestand. Stormfastheden øges med alderen. Langesø F 424 er en Grøn Douglas, som både er mere hurtigvoksende og mindre udsat for svampeangreb end de andre typer af Nordamerikansk Douglas. Douglas har stor jodsbundsamplitude, men skal have mulighed for relativ dyb rodudbredelse. Undgå dog dårligt drænede jorde og cementerede lag. 

Douglasgran har karakteristiske spidse og slanke knopper, skorpebark hos ældre individer og kogler, som falder af som et hele med 3-fligede dækskæl, der rager frem mellem kogleskællene. 


Tilmeld nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev og modtage faglig relevant information, f.eks. om frøsituationen i Georgien.

Se de seneste nyhedsbreve i biblioteket