kg
Art: Abies
Proveniens: Rathlousdal F 486

Abies nobilis, Rathlousdal F 486, er udvalgt og kåret til produktion af juletræer og pyntegrønt. Bevoksningen Merkær, afd. 505e, på 0,7 ha stammer fra Hagsholm afd. 16, Frijsenborg. Bevoksningen er en kendt dansk frøkilde til produktion af pyntegrønt og juletræer.

Nobiles til pyntegrønt bør ikke plantes på næringsrige lokaliteter, idet farveudvikllingen her bliver ringe og væksten for voldsom. Den bør også undgås på tørre og udpræget våde lokaliteter. På fattige jorde er det imidlertid muligt at styre væksten via gødskning.

Nålene på Sølv-Gran er smalle og furede, grågrønne med to hvidlige striber på undersiden. De sidder fremadrettet og bøjer op fra undersiden af skuddet. Hunblomsterne er rød-violette og bliver til store, tøndeformede, oprette kogler. Når de bliver modne, falder koglerne fra hinanden.


Tilmeld nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev og modtage faglig relevant information, f.eks. om frøsituationen i Georgien.

Se de seneste nyhedsbreve i biblioteket