kg
Art: Picea
Proveniens: Frijsenborg F 446

Picea sitchensis, Frijsenborg F 446, er udvalgt og kåret til vedproduktion. Frøavlsbevoksningen i Gl. Dyrehave, afd. 2408a og 2408b er på 1 ha anlagt i 1948. Den er afkom af Røgen Skov F 235a, som er af ukendt oprindelse.

Sitkagran er et stedsegrønt nåletræ med en kegleformet vækst og en slank top. Den er hurtigtvoksende, tilpasset stor nedbørsmængde, blæst og næringsfattig jordbund. Den tåler ikke megen skygge eller forårsfrost, men er modstandsdygtig overfor saltnedslag. Rodnettet er flad med vidtrækkende, kraftige hovedrødder og mange siderødder. Derfor frarådes plantning i lavninger og moser. 

Sitka-gran anvendes bl.a. til læplantninger, hvor den trives bedst, når den står alene. Gentilplantning efter andre arter af Gran frarådes på grund af faren for svampeangreb af Rodfordærver. Arten kan danne nye skud fra gammelt ved.

Barken bliver med alderen grå og opsprækkende med skæl, der krummer opad ved randene. Nålene er flade, kortstilkede, stive og kraftigt stikkende, og sidder jævnt fordelt hele vejen rundt om skuddet. Koglerne er korte og butte med en tykmavet, cylindrisk form, ved modenhed gulbrune med tynde skæl med tandet rand. Frøene har vinger.


Tilmeld nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev og modtage faglig relevant information, f.eks. om frøsituationen i Georgien.

Se de seneste nyhedsbreve i biblioteket