kg
Art: Prunus
Proveniens: Paradisbakkerne F 795

Prunus avium, Paradisbakkerne F 795, er udvalgt og kåret til værn og læ. Frøkilden ligger på en privat ejendom matr. 124, 208, 240ay, 240x Bodilsker og udgør 7,6 ha af ukendt oprindelse. De fleste af frøkildens træer står i bryn eller hegn.  

Fuglekirsebær er et lystræ med en meget hurtig ungdomsvækst. Som pionerart har den sjældent problemer med frost, men får ofte vildtskader. Fuglekirsebær har en forholdsvis bred jordbundsamplitude. Til vedproduktion bør den dog, for at sikre god vækst, kun anvendes på dybgrundede jorde med god vandforsyning. Fuglekirsebær anvendes som blandingsart i skovbruget, og optræder hyppigt i skovbryn og hegn, som landskabeligt element.

Fuglekirsebær har karakteristiske tværstillede bånd af korkporer på barken. Endvidere bærer bladenes stilk ofte 2 røde kirtler og bladpladen er elliptisk, tilspidset med dobbelt savtakket rand.

 


Tilmeld nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev og modtage faglig relevant information, f.eks. om frøsituationen i Georgien.

Se de seneste nyhedsbreve i biblioteket