kg
Art: Fagus
Proveniens: Holstenshuus F 419

Fagus sylvatica, Holstenshuus F 419, er udvalgt og kåret til både vedproduktion og værn og læ. Bevoksningen Pipstorn Enemærket, afd. 29a, 30c og 33h er anlagt i 1861 på baggrund af oprindeligt dansk materiale. Dansk materiale anbefales i forbindelse med proveniensvalg næstefter bøg fra hhv. Sihlwald i Schweitz og Kakasovce i Slovakiet. Holstenshuus F 419 har tidligere været en af de vigtigste bidragydere af dansk bøgefrø.   

Bøgen er den mest udbredte løvtræart i Danmark. Den er et skyggetræ, og forynges således bedst i eksisterende skovklima, dvs. med læ, skygge og høj luftfugtighed. Bøgen er klimaksart og dominerer de skove, hvor den optræder. Bøgen er følsom overfor forårsfrost og tørke i vækstsæsonen. Den har en forholdsvist bred jordbundsamplitude, men vokser optimalt på næringsrige, dybgrundede jorde med god vandforsyning. På ikke-optimale lokaliteter kan rødmarvsdannelse og toptørhed være udbredte problemer. Bøgens løv er endvidere svært nedbrydeligt og danner mor på fattige jorde.

Bøg har slanke, spidse bladknopper med 4-radede knopskæl. Dens frugter - bog - er brune, skarpt trekantede nødder, som sidder parvist i en forveddet, blødpigget skål, der åbner sig med 4 klapper. 


Tilmeld nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev og modtage faglig relevant information, f.eks. om frøsituationen i Georgien.

Se de seneste nyhedsbreve i biblioteket